Bekijk ook andere kaarten uit de ZaanAtlas

Motorvoertuigen per etmaal

Blauw gemarkeerde wegvakken zijn wegvakken waar de gemeente Zaanstad in de afgelopen 10 jaar minimaal één keer telgegevens van het gemotoriseerde verkeer per etmaal van een (gemiddelde) werkdag heeft verzameld. De gegevens zijn afkomstig van eigen meetapparatuur (bijv. detectielussen of telslangen) of zijn afgeleid uit bronnen van andere wegbeheerders (Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland).

Meer info, zie tabblad "Toelichting"

 

Extra functies in de kaart

Keuze, luchtfoto of kaarten

Informatie opvragen in de kaart

Snelheid

Auto's per etmaal

Fietsers per etmaal

Vrachtwagens per etmaal

 

Andere verkeerskaarten

Strooiroutekaart

Parkeerzone & tarieven

Fietsparkeren

Oplaadpunten

Reistijden

Proza

Terug naar de site 

Auto's per etmaal

Toelichting

Verkeerstellingen

Verkeerstellingen meten de verkeersintensiteit op de weg, soms met registratie van vrachtverkeer en rijsnelheden en is een belangrijk onderdeel van verkeersmonitoring. Verkeersmonitoring is het structureel inwinnen van verkeersgegevens met als doel een actueel beeld te hebben van de verkeerssituatie en de ontwikkeling hierin.

 

De verkeersgegevens worden gebruikt om onder meer verkeersplannen te kunnen voorbereiden en na invoering te kunnen evalueren. Van de laatste 10 jaar zijn de resultaten van een groot deel van de verkeersmetingen op te vragen via Geo-kaarten verkeersmetingen. Klik op een lijn in de kaart voor de verkeersgegevens.

 

Motorvoertuigen per etmaal

Blauw gemarkeerde wegvakken zijn wegvakken waar de gemeente Zaanstad in de afgelopen 10 jaar minimaal één keer telgegevens van het gemotoriseerde verkeer per etmaal van een (gemiddelde) werkdag heeft verzameld. De gegevens zijn afkomstig van eigen meetapparatuur (bijv. detectielussen of telslangen) of zijn afgeleid uit bronnen van andere wegbeheerders (Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland).

 

Etmaalmetingen kunnen gedaan zijn in meetperioden variërend van een paar dagen tot het volledige kalenderjaar.

 

Indien bekend vind u per kalenderjaar de gemeten intensiteit gemotoriseerd verkeer (in motorvoertuigen per werkdagetmaal). Na een evt. wegvaktotaal kunnen er getallen achter RI1: resp. RI2: zijn opgenomen. Dit zijn de afzonderlijke rijrichtingen op de weg: kompasrichtingen ZW, W, NW, N en NO worden normaliter als RI1 aangeduid, de rest als RI2.

 

Voor meer detailinformatie wordt verwezen naar de ook op internet beschikbare rapportages "Verkeersmetingen" (voorheen "BVVZ"). Verantwoordelijke afdeling: Domein Stedelijke Ontwikkeling

Afd. Vakspecialisten