Bekijk ook andere kaarten uit de ZaanAtlas

We zijn tot juli bezig met de overgang naar een nieuw informatiesysteem voor Zaanse funderingen. De informatie op deze kaart is bijgewerkt tot november 2018, vanaf juli werken we de kaart weer bij met nieuwe gegevens voor funderingsherstel en -onderzoek. Neem voor meer informatie contact op met het Funderingsloket via funderingsloket@zaanstad.nl of via 075 - 655 22 27.

Funderingen

Hoe zoekt u gegevens?

U kunt een adres zoeken door bij het adresveld rechtsboven een adres in te voeren. De kaart zoomt op dit adres in. Over rood, lichtblauw en groen ingekleurde woningen is meer informatie beschikbaar. Zoals bijvoorbeeld het bouwjaar en of er funderingsherstel of funderingsonderzoek uitgevoerd is.

 

Informatie

Klik op het pand in de kaart. U ziet de aanwezige informatie van het pand; het bouwjaar, of het onderzocht is, de kwaliteitsklasse of wanneer de fundering hersteld is.

 

Kleurcode Groen:

Panden met een woonfunctie waarvan de fundering is hersteld.

 

Kleurcode Rood:

Panden met een woonfunctie, gebouwd voor 1945, met een fundering waarbij er een risico kan zijn op funderingsproblemen.

 

 

Onderzoeksgebieden

Zaanstad

. 1 Havenbuurt Zaandam

. 2 Bomenbuur Zaandam

. 3 Burgemeestersbuurt Zdam

. 4 Schildersbuurt Zaandam

. 5 Waddenbuurt Zaandam

. 6 Bloemenbuurt Koog a/d Zaan

. 7 Kieftstraat e.o. Koog a/d Zaan

. 8 Oud Rooswijk Zaandijk

. 9 Bomenbuurt Zaandijk

. 10 Indischebuurt Wormerveer

. 11 Elektrabuurt Wormerveer

Actiegebieden Zaanstad

.12 Wilhelminastraat-Weiver Krommenie

.13 Rosmolenbuurt Zaandam

 

 

Kaart

Klassen tot 2010

Klassen van 2010 tot 2016

Klassen na 2016

Aandachtspunten

Disclaimer

Verklaring kwaliteitsklassen Zaanstad, onderzoek tot 2010 (VROM)

 

Klasse onbekend:

Woning is (nog) niet onderzocht. Er is geen kwaliteitsklasse bekend. Er kan mogelijk sprake zijn van, al dan niet zichtbare, funderingsproblemen.

 

Klasse 0:

Woning met fundering met nieuwbouwkwaliteit.

 

Klasse I:

Fundering redelijk/goed: Binnen 25 jaar is op de basis van dit onderzoek nauwelijks scheurvorming te verwachten. Binnen 25 jaar geen maatregelen aan de fundering noodzakelijk.

 

Klasse II:

Fundering matig: Binnen 25 jaar zijn onderlinge zettingsverschillen te verwachten. Binnen 25 jaar maatregelen aan de fundering noodzakelijk.

 

Klasse III:

Fundering slecht: Binnen 25 jaar zijn onacceptabele zettingsverschillen te verwachten. Binnen 10 jaar maatregelen aan de fundering noodzakelijk.

 

Klasse III+:

Fundering zeer slecht: Palen voldoen niet meer aan het bouwbesluit. Binnen 5 jaar maatregelen aan de fundering noodzakelijk. Klasse III+ is een klasse die Zaanstad in aanvulling op protocol VROM in het leven heeft geroepen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring kwaliteitsklassen Zaanstad, onderzoek na 2010 tot 2016 (F3O richtlijnen)

 

Klasse onbekend:

Woning is (nog) niet onderzocht. Er is geen kwaliteitsklasse bekend. Er kan mogelijk sprake zijn van, al dan niet zichtbare, funderingsproblemen.

 

Ruim voldoende (Klasse 1):

Conclusie onderzoeksbureau: binnen 25 jaar is nauwelijks (extra) scheurvorming of (extra) scheefstand te verwachten, verhoging belasting mogelijk (wel rekentechnisch onderbouwen). Handhavingstermijn > 25 jaar. Uitgaande van gelijkblijvende omstandigheden.

 

Voldoende: (Klasse 2)

Conclusie onderzoeksbureau: binnen 25 jaar zijn geringe onderlinge zakkingsverschillen te verwachten, geringe verhoging belasting van 3% tot maximaal 5% mogelijk. Handhavingstermijn > 25 jaar. Uitgaande van gelijkblijvende omstandigheden.

 

Matig: (Klasse 3)

Conclusie onderzoeksbureau: binnen 25 jaar zijn onderlinge zakkingverschillen te verwachten (houd rekening met aanvullende zakkingen en scheurvorming), verhoging belasting niet mogelijk. Handhavingstermijn: 10-15 jaar. Uitgaande van gelijkblijvende omstandigheden.

 

Onvoldoende: (Klasse 3+)

Advies onderzoeksbureau: Onderlinge zakkingverschillen zijn te verwachten, deze leiden tot schade aan casco. Funderingsherstel noodzakelijk. Handhavingstermijn 0 – 5 jaar. Klasse 3+ is een klasse die Zaanstad in aanvulling op protocol F3O Richtlijnen bij klasse 2010-2016 in het leven heeft geroepen.

 

 

De term handhavingstermijn die gebruikt wordt bij bovenstaande kwaliteitsklassen slaat op de termijn waarbinnen naar verwachting de fundering zich zal handhaven.

 

 

 

 

 

Verklaring kwaliteitsklassen Zaanstad, onderzoek na 2016 (F3O richtlijnen)

 

Klasse onbekend:

Woning is (nog) niet onderzocht. Er is geen kwaliteitsklasse bekend. Er kan mogelijk sprake zijn van, al dan niet zichtbare, funderingsproblemen.

Ruim voldoende:

Binnen 25 jaar zijn nauwelijks (extra) scheuren of (extra) scheefstand te verwachten, verhoging belasting mogelijk. Handhavingstermijn >25 jaar

 

Voldoende:

Binnen 25 jaar zijn er geringe onderlinge zakkingsverschillen te verwachten. Handhavingstermijn >25 jaar.

 

Redelijk:

Binnen 25 jaar zijn onderlinge zakkingsverschillen te verwachten (houd rekening met aanvullende zakkingen en extra scheuren), verhoging belasting niet mogelijk. Handhavingstermijn 15-25 jaar.

 

Matig:

Binnen 15 jaar zijn onderlinge zakkingsverschillen te verwachten (houd rekening met aanvullende zakkingen en extra scheuren), verhoging belasting niet mogelijk. Handhavingstermijn 5-15 jaar.

 

Onvoldoende:

Onderlinge zakkingsverschillen zijn te verwachten die leiden tot schade aan casco. Funderingsherstel noodzakelijk binnen 5 jaar. Handhavingstermijn 1-5 jaar.

 

Slecht:

Onderlinge zakkingsverschillen en/of zakkingsnelheden zijn groot tot zeer groot en kunnen leiden tot schade en instabiliteit aan casco, direct opstarten funderingsherstel is noodzakelijk, zo nodig stabiliserende maatregelen treffen aan het casco. Handhavingstermijn 0-1 jaar.

 

 

De term handhavingstermijn die gebruikt wordt bij bovenstaande kwaliteitsklassen slaat op de termijn waarbinnen naar verwachting de fundering zich zal handhaven.

 

Aandachtspunten bij het gebruik van de funderingsgegevens

 

Panden met woonfunctie

De gemeente geeft op deze kaart alleen informatie over panden met een woonfunctie. De funderingsinformatie komt uit funderingsonderzoeken die in het verleden in opdracht van het Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel (GAF) zijn uitgevoerd. Ook worden gegevens getoond van funderingsonderzoeken in opdracht van particuliere woningeigenaren, waarvoor door de gemeente subsidie is verleend. Een afgegeven omgevingsvergunning voor funderingsherstel is noodzakelijk om een pand de status hersteld (groen) te geven op de kaart.

 

Bouwperiode en houtsoort

De funderingsonderzoeken die in opdracht van de gemeente zijn uitgevoerd, betreffen vooroorlogse particuliere panden met een woonfunctie. Meestal staan vooroorlogse panden op een houten paalfundering, ook zijn er vooroorlogse panden bekend die niet op palen staan, dit noemen we

funderingen op staal. In 1970 werden grenenhouten palen niet meer erkend als goede funderingspalen onder woongebouwen. De verwachting is dan ook dat ook bij naoorlogse panden funderingsproblemen kunnen optreden. Met name bij panden met korte en/of grenenhouten funderingspalen. Grenenhout is het gevoeligst voor bacteriële aantasting.

 

Resultaten funderingsonderzoek

Van alle onderzochte panden blijkt meer dan éénderde geen goede fundering te hebben. Dat wil zeggen dat de fundering binnen 5 á 10 jaar vervangen dient te worden. Soms zelfs nog eerder. De grootste funderingsproblemen spelen bij vooroorlogse funderingen. Indien een woning niet is onderzocht/niet in een onderzoeksgebied gelegen is, betekent dit niet dat er geen funderingsproblemen kunnen zijn. Overweeg, als dit nog niet gebeurt is, een funderingsonderzoek te laten uitvoeren.

 

Onderzoeksrapporten

De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de uitkomsten van onderzoeksrapporten die door externe ingenieursbureaus zijn opgesteld en evenmin voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

 

Gelijkblijvende omstandigheden

Het is van belang, als we kijken naar de adviestermijn waarbinnen maatregelen te treffen aan de fundering (aangegeven bij een kwaliteitsklasse), dat er sprake is van een gelijkblijvende omstandigheden. Zo kunnen trillingen, bijvoorbeeld als gevolg van werkzaamheden of (zwaar) verkeer in uw buurt, van negatieve invloed zijn op de kwaliteit en/of prestatie van een fundering.

 

Persoonsgegevens.

Funderingskaart is niet in strijd met de wet op persoonsgegevens. Er worden alleen gegevens over het pand gepubliceerd.

 

Onderzoeksgebieden en Actiegebieden 

Gemeente Zaanstad heeft in door het college van Zaanstad aangewezen vooroorlogse onderzoeksgebieden funderingen van particuliere woningen onderzocht en voorzien van een kwaliteitsklasse (geel gemarkeerde gebieden). Tevens heeft het college in het verleden actiegebieden voor funderingsherstel aangewezen (oranje gemarkeerde gebieden).

Let wel, de funderingsproblematiek speelt in geheel Zaanstad! Beperkt zich niet tot de onderzoeksgebieden en actiegebieden. Voor particuliere eigenaren is het mogelijk, eventueel met subsidie, zelf onderzoek te laten uitvoeren.

 

 

* Hier de bijlage aandachtspunten bij het gebruik van de funderingsgegevens (zie bijlage)

 

Disclaimer

 

De kaart wordt regelmatig bijgewerkt. Zo wordt bijgehouden welke funderingen hersteld zijn. De gemeente Zaanstad streeft ernaar correcte informatie aan te bieden op deze website. Toch kan het zijn dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet juist is. Ook kan het zijn dat de eigenaar een/meer onderzoek heeft laten uitvoeren zonder dat de gemeente hiervan op de hoogte is. De gemeente aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. Aan de informatie op de kaart kunnen geen rechten worden ontleend en dient ook niet ter vervanging van een funderingsonderzoek.

 

Informatie niet juist?

Komt u informatie tegen die onjuist of verouderd is, dan vernemen wij dit graag. U kunt hiervoor een mail sturen naar

 funderingsherstel@zaanstad.nl

 

 

 

Terug naar de site