Bekijk ook andere kaarten uit de ZaanAtlas

ProZa

PROZA (PROgnose ZAanstad) is een databank met milieurelevante verkeersgegevens van wegen in Zaanstad en een beperkt aantal daar buiten. De 'PROZA'-databank is een set van binnen GIS (bijv. ArcView GIS, QGIS of ArcGIS Explorer) te raadplegen databestanden met RMG2006 en CAR relevante verkeersgegevens. De entiteit waarvoor deze verkeergegevens zijn opgeslagen is een wegvak, normaliter conform de definitie van het Nationaal Wegenbestand (NWB).

 

Voor een uitgebreide beschrijving van de inhoud, open het tabblad "Toelichting"

 

Extra functies in de kaart

Keuze, luchtfoto of kaarten

Informatie opvragen in de kaart

Proza

 

 

 

Andere verkeerskaarten

Reistijden

Strooiroutekaart

Parkeerzone & tarieven

Fietsparkeren

Snelheid

Auto's per etmaal

Fietsers per etmaal

Vrachtwagens per etmaal

Oplaadpunten

ProZa kaart

Toelichting

Proza

Samenvatting

PROZA (PROgnose ZAanstad) is een databank met milieurelevante verkeersgegevens van wegen in Zaanstad en een beperkt aantal daar buiten. De 'PROZA'-databank is een set van binnen GIS (bijv. ArcView GIS, QGIS of ArcGIS Explorer) te raadplegen databestanden met RMG2006 en CAR relevante verkeersgegevens. De entiteit waarvoor deze verkeergegevens zijn opgeslagen is een wegvak, normaliter conform de definitie van het Nationaal Wegenbestand (NWB).

 

Doel

PROZA is primair bedoeld voor milieukundige toepassingen m.b.t. wegverkeer (wet geluidhinder en besluit luchtkwaliteit). Daarnaast biedt het indicatieve informatie over wegverkeer in het algemeen.

 

Herkomst van de gegevens

K&E/VS houdt de gegevens bij die in PROZA zijn opgenomen in de vorm van een shape bestand.

K&E/VS is verantwoordelijk voor de gegevens die in PROZA zijn opgenomen. Dit geldt specifiek voor de daadwerkelijke gegevens voor wegen binnen Zaanstad, voor wegen daarbuiten zijn evt. gegevens slechts op eigen risico te gebruiken. De gegevens die rechtstreeks afkomen uit het Nationaal Wegenbestand (NWB) van de Adviesdienst Verkeer & Vervoer (AVV) worden onder voorbehoud meegeleve

 

 

Overzicht van gebruikte afkortingen in de PROZA kaart

 

Download de volledige toelichting van de PROZA gegevens

 

 

Informatie voor bedrijven

 

Web service

Deze kaart met informatie wordt u door de gemeente Zaanstad als WMS of WFS service aangeboden

WMS service: http://geo.zaanstad.nl/geoserver/wms?

WFS service: http://geo.zaanstad.nl/geoserver/wfs?

 

Download

Tevens kan deze kaart als shape worden gedownload