Bekijk ook andere kaarten uit de ZaanAtlas

Strooiroute

Voor het strooien van de hoofdwegen in Zaanstad zijn verschillende partijen verantwoordelijk, zoals de gemeente, de provincie, het waterschap en het rijk.

Op de kaart kaart met strooiroutes vindt u een overzicht van de doorgaande hoofdwegen, de fietspaden en de busroutes in Zaanstad die bij gladheid worden gestrooid. Ook de stoepen van verzorgingshuizen en winkelcentra etc. worden gestrooid.

Meer info, zie tabblad "Toelichting"

 

Extra functies in de kaart

Keuze, luchtfoto of kaarten

Informatie opvragen in de kaart

Strooiroutekaart

 

 

 

Andere verkeerskaarten

Parkeerzone & tarieven

Fietsparkeren

Snelheid

Auto's per etmaal

Fietsers per etmaal

Vrachtwagens per etmaal

Oplaadpunten

Reistijden

Proza

Terug naar de site 

Strooiroute in Zaanstad

Toelichting

Strooiroute

Voor het strooien van de hoofdwegen in Zaanstad zijn verschillende partijen verantwoordelijk, zoals de gemeente, de provincie, het waterschap en het rijk.

Op de kaart kaart met strooiroutes vindt u een overzicht van de doorgaande hoofdwegen, de fietspaden en de busroutes in Zaanstad die bij gladheid worden gestrooid. Ook de stoepen van verzorgingshuizen en winkelcentra etc. worden gestrooid.

 

Doorgaande wegen

Het is niet mogelijk om alle wegen, fietspaden en stoepen in de hele gemeente te strooien. De gemeente heeft ervoor gekozen om zich bij het strooien te beperken tot de doorgaande wegen, zodat alle wijken in Zaanstad bereikbaar blijven.

 

Overzicht

In de legenda vindt u een overzicht van welke partijen werkzaamheden bij gladheidbestrijding uitvoeren.