Bekijk ook andere kaarten uit de ZaanAtlas

Snelheid

Donkerblauw gemarkeerde wegvakken zijn wegvakken waar de gemeente Zaanstad in de afgelopen 10 jaar minimaal één keer snelheidsgegevens heeft verzameld van het gemotoriseerde verkeer. De gegevens zijn afkomstig van eigen meetapparatuur die met telslangen worden uitgerust. De representativiteit van de gegevens voor het gehele wegvak is afhankelijk van de precieze meetlocatie, dit kan per meting verschillend zijn.

Etmaalmetingen kunnen gedaan zijn in meetperioden variërend van een paar dagen tot een paar weken.

Meer info, zie tabblad "Toelichting"

 

Extra functies in de kaart

Keuze, luchtfoto of kaarten

Informatie opvragen in de kaart

Snelheid

Auto's per etmaal

Fietsers per etmaal

Vrachtwagens per etmaal

 

Andere verkeerskaarten

Strooiroutekaart

Parkeerzone & tarieven

Fietsparkeren

Oplaadpunten

Reistijden

Proza

Terug naar de site 

Snelheid

Toelichting

Verkeerstellingen

Verkeerstellingen meten de verkeersintensiteit op de weg, soms met registratie van vrachtverkeer en rijsnelheden en is een belangrijk onderdeel van verkeersmonitoring. Verkeersmonitoring is het structureel inwinnen van verkeersgegevens met als doel een actueel beeld te hebben van de verkeerssituatie en de ontwikkeling hierin.

 

De verkeersgegevens worden gebruikt om onder meer verkeersplannen te kunnen voorbereiden en na invoering te kunnen evalueren. Van de laatste 10 jaar zijn de resultaten van een groot deel van de verkeersmetingen op te vragen via Geo-kaarten verkeersmetingen. Klik op een lijn in de kaart voor de verkeersgegevens.

 

Snelheid

Donkerblauw gemarkeerde wegvakken zijn wegvakken waar de gemeente Zaanstad in de afgelopen 10 jaar minimaal één keer snelheidsgegevens heeft verzameld van het gemotoriseerde verkeer. De gegevens zijn afkomstig van eigen meetapparatuur die met telslangen worden uitgerust. De representativiteit van de gegevens voor het gehele wegvak is afhankelijk van de precieze meetlocatie, dit kan per meting verschillend zijn.

Etmaalmetingen kunnen gedaan zijn in meetperioden variërend van een paar dagen tot een paar weken.

 

Indien bekend vind u per kalenderjaar de V85 waarde: de snelheid in km/h die door 85% van het verkeer niet wordt overschreden gevolgd door de zgn gemeten gemiddelde snelheid in km/h.

 

Voor meer detailinformatie wordt verwezen naar de ook op internet beschikbare rapportages "Verkeersmetingen" (voorheen "BVVZ"). Verantwoordelijke afdeling: Domein Stedelijke Ontwikkeling

Afd. Vakspecialisten